Tlassifica STRAVA de Messé y segmënc de Agost

Tlassifica STRAVA de Messé y segmënc de Agost

Tlassifica STRAVA de Messé y segmënc de Agost

I prejentun i segmënc STRAVA che vê pur l mëis de Agost che da ca i punc pur l campionat sozial:

Roda da strada:
Piculin - Mirí

Düc i detail sura la tlassifica STRAVA pur l campionat sozial é da ciafé tl liber dla relaziun dl ativité a chësc colegamënt.


01/08/2023