Tlassifica STRAVA de jügn y segmënc de messé

Tlassifica STRAVA de jügn y segmënc de messé

Tlassifica STRAVA de jügn y segmënc de messé

I prejentun i segmënc STRAVA che vê pur l mëis de Messé che da ca i punc pur l campionat sozial:

Roda da strada:

Larcenëi -> Castalta

Düc i detail sura la tlassifica STRAVA pur l campionat sozial é da ciafé tl liber dla relaziun dl ativité a chësc colegamënt.


01/07/2024